EXCEL DOSYA ve KOD ÖRNEKLERİ (Sadece Okunabilir) > Excel Menüleri

Excel Menülerini Makro ile Aktif Pasif Etmek

(1/1)

Bülent Öztürk:
Excel Menülerini Makro ile Aktif Etmek için;


--- Kod: ---Sub Ada_gore_menu_aktif_et()
'http://www.excelce.net/forum/index.php?topic=321.0
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("Dosya").Enabled = True
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("Düzen").Enabled = True
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("Görünüm").Enabled = True
'Diğerleri
End Sub
--- Kod sonu ---

Excel Menülerini Makro ile Pasif Etmek için;

--- Kod: ---Sub Ada_gore_menu_pasif_et()
'http://www.excelce.net/forum/index.php?topic=321.0
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("Dosya").Enabled = False
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("Düzen").Enabled = False
Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("Görünüm").Enabled = False
'Diğerleri
End Sub
--- Kod sonu ---

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git