Excel Vba Forum - Excelce.Net

Excel, VBA, VB Örnek Programlar => Bülent Öztürk Excelce.Net Özel Program Paylaşımları => Konuyu başlatan: Excelce.Net - 15 Şubat 2010, 09:23:44

Başlık: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: Excelce.Net - 15 Şubat 2010, 09:23:44
Excel Hatırlatma Programı ile;
tarih, açıklama ve durum girerek, notlar alabilir, hatırlatmalar ayarlayabilir, dilediğiniz zamana göre hatırlatma raporları alabilirsiniz.
Ayrıca programı inceleyip veritabanı mantığını anlayıp, form üzerinden Excel sayfasına kayıt ve sayfadan userforma bilgi alma, değiştirme ve silme işlemleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

(http://img59.imageshack.us/img59/8990/excelcehatirlat.png)

PROGRAMI İNDİREBİLMEK İÇİN GİRİŞ YAPMALISINIZ.

Programın kodları şu şekildedir:

Kod: [Seç]
Private Sub cbAcilisTercihi_Change()
If cbAcilisTercihi <> Empty Then
Rem excelce.net
ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("ExcelceAcilisTercihi") = cbAcilisTercihi.Text
cbAcilisTercihi.Tag = cbAcilisTercihi.Text
On Error Resume Next
lstExcelce.Clear
If cbAcilisTercihi = "Sadece bugünlük..." Then
    lstExcelce.ForeColor = vbGreen
    For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D2:D65530").SpecialCells(xlTextValues)
    If excelce.Value = "Hatırlat" And CDate(excelce.Offset(0, -2)) = CDate(FormatDateTime(Now, vbShortDate)) Then
        lstExcelce.AddItem
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 0) = excelce.Offset(0, -3)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 1) = excelce.Offset(0, -2)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 2) = excelce.Offset(0, -1)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 3) = excelce
    End If
    Next excelce
End If
If cbAcilisTercihi = "Vadesi gelmeyenler..." Then
    lstExcelce.ForeColor = vbBlue
    For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D2:D65530").SpecialCells(xlTextValues)
    If excelce.Value = "Hatırlat" And CDate(excelce.Offset(0, -2)) >= CDate(FormatDateTime(Now, vbShortDate)) Then
        lstExcelce.AddItem
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 0) = excelce.Offset(0, -3)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 1) = excelce.Offset(0, -2)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 2) = excelce.Offset(0, -1)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 3) = excelce
    End If
    Next excelce
End If
If cbAcilisTercihi = "Vadesi geçenler..." Then
    lstExcelce.ForeColor = vbRed
    For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D2:D65530").SpecialCells(xlTextValues)
    If excelce.Value = "Hatırlat" And CDate(excelce.Offset(0, -2)) < CDate(FormatDateTime(Now, vbShortDate)) Then
        lstExcelce.AddItem
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 0) = excelce.Offset(0, -3)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 1) = excelce.Offset(0, -2)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 2) = excelce.Offset(0, -1)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 3) = excelce
    End If
    Next excelce
End If
If cbAcilisTercihi = "Hepsi..." Then
    lstExcelce.ForeColor = vbBlack
    For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D2:D65530").SpecialCells(xlTextValues)
        lstExcelce.AddItem
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 0) = excelce.Offset(0, -3)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 1) = excelce.Offset(0, -2)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 2) = excelce.Offset(0, -1)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 3) = excelce
    Next excelce
End If
End If
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim tarih As Date
Dim konu As String, durum As String
Dim sira As Long, son_satir As Long
Rem excelce.net
tarih = CDate(txtExcelceTarih)
If tarih = Empty Then MsgBox "Tarih boş geçilemez!", vbCritical, "İşlem iptal!": Exit Sub
If Not IsDate(tarih) Then MsgBox "Tarih hatalı!", vbCritical, "İşlem iptal!": Exit Sub
konu = txtExcelceKonu.Text
If konu = "" Then MsgBox "Konu boş geçilemez!", vbCritical, "İşlem iptal!": Exit Sub
durum = cbExcelce.Text
If durum = Empty Then MsgBox "Durum boş olamaz!", vbExclamation, "İşlem yapılamadı!": Exit Sub
If tarih = Empty Then MsgBox "Tarih boş olamaz!", vbExclamation, "İşlem yapılamadı!": Exit Sub
son_satir = ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("A65530").End(3).Row
If IsNumeric(ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("A" & son_satir).Value) Then
    sira = ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("A" & son_satir).Value + 1
       Else
    sira = 1
End If
ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("A" & son_satir + 1).Value = sira
ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("B" & son_satir + 1).Value = tarih
ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("C" & son_satir + 1).Value = konu
ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D" & son_satir + 1).Value = durum
txtExcelceTarih = Empty
txtExcelceKonu = Empty
cbExcelce = Empty
sira = Empty
son_satir = Empty
Call UserForm_Initialize
MsgBox "Kayıt eklendi.", vbInformation, "İşlem tamam."
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
'Değiştir
Dim excelce As Range
Rem excelce.net
For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("A2:A65530")
    If CLng(excelce.Value) = CLng(lblExcelce.Caption) Then
        excelce.Offset(0, 1) = txtExcelceTarih.Value
        excelce.Offset(0, 2) = txtExcelceKonu.Text
        excelce.Offset(0, 3) = cbExcelce.Text
        Exit For
    End If
Next excelce
Call UserForm_Initialize
MsgBox "Kayıt değiştirilmiştir.", vbInformation, "İşlem tamam. /// Excelce.net"
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
'Sil
Dim excelce As Range
Rem excelce.net
For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("A2:A65530")
    If CLng(excelce.Value) = CLng(lblExcelce.Caption) Then
        excelce.EntireRow.Delete
        Exit For
    End If
Next excelce
Call UserForm_Initialize
MsgBox "Kayıt silinmiştir.", vbInformation, "İşlem tamam. /// Excelce.net"
End Sub

Private Sub CommandButton4_Click()
Unload Me
ThisWorkbook.Close True
End Sub

Private Sub lstExcelce_Click()
lblExcelce = lstExcelce.List(lstExcelce.ListIndex, 0)
txtExcelceTarih = lstExcelce.List(lstExcelce.ListIndex, 1)
txtExcelceKonu = lstExcelce.List(lstExcelce.ListIndex, 2)
cbExcelce = lstExcelce.List(lstExcelce.ListIndex, 3)
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
'Tasarım Excelce.Net - excelce.net@gmail.com;excelce@excelce.net - 15.02.2010
Dim excelce As Range
cbExcelce.Clear
cbAcilisTercihi.Clear
cbExcelce.AddItem "Hatırlat"
cbExcelce.AddItem "Hatırlatma"
cbAcilisTercihi.AddItem "Sadece bugünlük..."
cbAcilisTercihi.AddItem "Vadesi gelmeyenler..."
cbAcilisTercihi.AddItem "Vadesi geçenler..."
cbAcilisTercihi.AddItem "Hepsi..."
cbAcilisTercihi.Text = cbAcilisTercihi.Tag
If ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("ExcelceAcilisTercihi") = Empty Then cbAcilisTercihi = "Açılış tercihi?" Else cbAcilisTercihi.Text = ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("ExcelceAcilisTercihi")
lstExcelce.ColumnCount = 4
lstExcelce.ColumnWidths = "50;70;300;60"
txtExcelceTarih = FormatDateTime(Now, vbShortDate)
On Error Resume Next
lstExcelce.Clear
If cbAcilisTercihi = "Sadece bugünlük..." Then
    lstExcelce.ForeColor = vbGreen
    For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D2:D65530").SpecialCells(xlTextValues)
    If excelce.Value = "Hatırlat" And CDate(excelce.Offset(0, -2)) = CDate(FormatDateTime(Now, vbShortDate)) Then
        lstExcelce.AddItem
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 0) = excelce.Offset(0, -3)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 1) = excelce.Offset(0, -2)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 2) = excelce.Offset(0, -1)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 3) = excelce
    End If
    Next excelce
End If
If cbAcilisTercihi = "Vadesi gelmeyenler..." Then
    lstExcelce.ForeColor = vbBlue
    For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D2:D65530").SpecialCells(xlTextValues)
    If excelce.Value = "Hatırlat" And CDate(excelce.Offset(0, -2)) >= CDate(FormatDateTime(Now, vbShortDate)) Then
        lstExcelce.AddItem
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 0) = excelce.Offset(0, -3)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 1) = excelce.Offset(0, -2)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 2) = excelce.Offset(0, -1)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 3) = excelce
    End If
    Next excelce
End If
If cbAcilisTercihi = "Vadesi geçenler..." Then
    lstExcelce.ForeColor = vbRed
    For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D2:D65530").SpecialCells(xlTextValues)
    If excelce.Value = "Hatırlat" And CDate(excelce.Offset(0, -2)) < CDate(FormatDateTime(Now, vbShortDate)) Then
        lstExcelce.AddItem
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 0) = excelce.Offset(0, -3)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 1) = excelce.Offset(0, -2)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 2) = excelce.Offset(0, -1)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 3) = excelce
    End If
    Next excelce
End If
If cbAcilisTercihi = "Hepsi..." Then
    lstExcelce.ForeColor = vbBlack
    For Each excelce In ThisWorkbook.Worksheets("Excelce.Net").Range("D2:D65530").SpecialCells(xlTextValues)
        lstExcelce.AddItem
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 0) = excelce.Offset(0, -3)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 1) = excelce.Offset(0, -2)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 2) = excelce.Offset(0, -1)
        lstExcelce.List(lstExcelce.ListCount - 1, 3) = excelce
    Next excelce
End If
End Sub
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: huseyin123 - 13 Ağustos 2010, 14:30:50
Excelde kod nereye yapıştırılıyor? Excel hatırlat programı ile ilgili...
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Bülent Öztürk - 13 Ağustos 2010, 14:38:08
Araçlar | Makro | Visual Basic Düzenleyicisi menüsüne tıklayın veya Alt + F11 tuş kombinasyonunu yapın.

Açılan Microsoft Visual Basic penceresindeki Insert | Module menüsüne tıklayın.
Kopyalanan kodu yapıştırın.

Örnek dosyayı indirip, inceleyebilirsiniz.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: huseyin123 - 13 Ağustos 2010, 15:10:59
Open office kullanıyorum bu programıda (Excel Hatırlatma Programı )kullanmam gerekiyor bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz bir türlü ayarlayamadım. Cevap bekliyorum. Excel dosyasınıda indirdim (Excel Hatırlatma Programı ) fakat ayarlayamadım. Olmadı.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Bülent Öztürk - 13 Ağustos 2010, 16:21:02
Open Office işyerinde yüklü değil.
Evde ise şu an bilgisayara bakamıyorum.
Bundan dolayı yorum yapamayacağım.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: huseyin123 - 14 Ağustos 2010, 09:33:00
Arkadaşım bunu bana ayarlanmış bir şekilde gönderebilirmisin...
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Bülent Öztürk - 16 Ağustos 2010, 05:30:44
Denedim ama, Open Office'de makroları çalıştıramadım.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: ahmetturan2010 - 08 Eylül 2010, 18:05:20
 :begendim Teşekkürler...
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: 1Al2Ver - 09 Ekim 2010, 14:18:21
Merhabalar,

Bu güzel program ve paylaşım için teşekkür ederim.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Puletin - 09 Ekim 2010, 18:51:50
Bende yeni kayıt eklemek veya kaydı değiştirmek istediğimde hata veriyor.
Nedeni ne ola bilir acaba?
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: tukayf - 10 Ekim 2010, 22:27:20
Zihninize sağlık. Program çalışıyor. Kodlar neden verdiniz. Bir de kod eklemeye çalıştım :P
Hocam tarih ay gün yıl olarak gidiyor... Her seferinde kafam karışıyor.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Bülent Öztürk - 11 Ekim 2010, 09:48:18
Bende yeni kayıt eklemek veya kaydı değiştirmek istediğimde hata veriyor.
Nedeni ne ola bilir acaba?

Ne gibi hata veriyor Ferruh bey?
Mümkünse hata resmini ekleyebilir misiniz? Programı indirip denedim ama hata vermedi.

Zihninize sağlık. Program çalışıyor. Kodlar neden verdiniz. Bir de kod eklemeye çalıştım :P
Hocam tarih ay gün yıl olarak gidiyor... Her seferinde kafam karışıyor.
Kodları merak edip bulamayanlar için vereyim dedim.  :)
Tarih formatını şu şekilde değiştirirseniz sorun olmayacaktır:
Kod: [Seç]
FormatDateTime(excelce.Offset(0, -2),vbShortDate)
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Puletin - 14 Ekim 2010, 18:51:47
"Run-Time Error 13" hatası alıyorum
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: ozg.murat - 04 Kasım 2010, 21:25:01
Araçlar | Makro | Visual Basic Düzenleyicisi menüsüne tıklayın veya Alt + F11 tuş kombinasyonunu yapın.

Açılan Microsoft Visual Basic penceresindeki Insert | Module menüsüne tıklayın.
Kopyalanan kodu yapıştırın.

Örnek dosyayı indirip, inceleyebilirsiniz.
bu işlemleri yaptım normalde makro kaydedip kaydettiğim makrolarıda kullanabiliyorum ama direkt kod penceresine yapıştırarak kullanmamıştım hiç
makroyu çalıştır diyorum çalışmıyor sorunun ne olduğunu bilemiyorum çalıştıramadım yardımcı olabilecek arkadaş varmı
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Hüseyin Çoban - 04 Kasım 2010, 22:28:01
Merhaba Arkadaşlar,

Bende bir tane hatırlatma programı hazırlamaya çalışıyorum, bitince paylaşacağım.
Ancak şöyle bir koda ihtiyacım var.
Tablonun yedeğini aldırmak istiyorum ama belirli bi sayfayı değil, tamamen tabloyu kopyala yapıtır işleminde olduğu gibi tüm verileyle yedeklemeli. Diğer türlü tablodaki makro ve formlarda hata oluyor.

Farklı kaydet kodlarıyla işlemi yapmaya çalıştım ancak işlemi yaptıktan sonra farklı kaydettiği dosyadan çalışmaya devam ediyor.

C:\ nin içerisine Yedek klasörü oluşturmalı.  Yedek_gün_ay_yıl_saat_dk kombinasyonu ile isim oluşturmalı ve oluşturduğu yedeğe parola verdirme işlemi yaptıra bilirmiyiz.

Yardım ve fikirlerinizi bekliyorum
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Bülent Öztürk - 05 Kasım 2010, 08:43:43
Merhaba Hüseyin Bey,

Yedeklemeyi şu şekilde yaparsanız, yedek alındıktan sonra da mevcut dosyada çalışmaya devam edebilirsiniz:

Kod: [Seç]
Sub ExcelceFarkliKaydet()
dosya_yolu = "D:\BELGE\ExcelceYedek\" & "Yedek_" & Day(Now) & "_" & Month(Now) & "_" & Year(Now) & "_" & Hour(Now) & "_" & Minute(Now) & ".xls"
ThisWorkbook.SaveCopyAs (dosya_yolu)
End Sub
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Hüseyin Çoban - 05 Kasım 2010, 09:25:27
İlgi ve paylaşımınız için teşekkür ederim Sy Bülent Öztürk,

Sorunumu şu kodlar ile çözdüm.

Kod: [Seç]
Sub AKTİF_DOSYAYI_YEDEKLE()
Dim DosyaSistemi
Set DosyaSistemi = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim Yedek_Dosya_Adı As String, Kayıt_Yeri As String
yer = "C:\YEDEK\"
For i = 1 To Len(ThisWorkbook.Name)
If Mid(ThisWorkbook.Name, i, 1) = "." Then
Dosya = Mid(ThisWorkbook.Name, 1, i - 1)
uzanti = Mid(ThisWorkbook.Name, i, Len(ThisWorkbook.Name))
End If
Next
ActiveWorkbook.Password = "PAROLA"
ActiveWorkbook.Save
Application.DisplayAlerts = False
Yedek_Dosya_Adı = Dosya & Format(Now, " dd_mm_yyyy_hh_mm") & uzanti
Kayıt_Yeri = yer & Yedek_Dosya_Adı
On Error Resume Next
If Dir(yer) = "" Then MkDir yer
On Error Resume Next
DosyaSistemi.CopyFile ThisWorkbook.FullName, Kayıt_Yeri
ActiveWorkbook.Password = ""
MsgBox "Dosyanız aşağıdaki isimle yedeklenmiştir." & Chr(10) & Kayıt_Yeri, vbInformation, "Ajandam Uyarı Sistemi"
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Tablom bu haliyle bitmiştir.  Mesajıma ekliyorum dosyayı. PAROLA yazan yere yedeklenen dosyaya vereceği parolayı yazınız. (module6)

[Forum yazılım güncelleme esnasında sorun oluştuğundan eklendi silinmiştir.]
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: okeanose79 - 08 Ocak 2011, 13:02:29
Arkadaşlar Merhaba

Benim yapmam gereken birşey var bana yardımcı olabilirmisiniz.
eğitim için planladığım tarihlere yaklaşınca bir uyarı versin istiyorum.bana yardımcı olurmusnuz.

RIZA
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Sabri ŞİRİN - 08 Ocak 2011, 15:37:22
Arkadaşlar Merhaba

Benim yapmam gereken birşey var bana yardımcı olabilirmisiniz.
eğitim için planladığım tarihlere yaklaşınca bir uyarı versin istiyorum.bana yardımcı olurmusnuz.

RIZA


Rıza Bey,
Sorunuzu ayrı bir başlıkta Katagorisine göre yeni başlıkta sormuş olsanız daha kısa zamanda cevap bulacağınızı zannediyorum.
Koşullu Biçimlendirme ile 2 Koşul olarak yapabilirsiniz.
Koşul1: arasında =Bugün() ve =Bugün()+5   "Belirlediğiniz Tarihe 5 Gün kala istedğiniz bir renk verebilirsiniz"
Koşul2: eşit =Bugün()  günlük tarih
Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: kürşad reis - 23 Ocak 2011, 14:59:10
yapıştırıyorum olmuyo bende tek tek yapıştırtım fakat bu sefer sayfada göremiyom yapıştırdığım gibi kalmış yardım lütfen
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: Bülent Öztürk - 23 Ocak 2011, 15:03:56
yapıştırıyorum olmuyo bende tek tek yapıştırtım fakat bu sefer sayfada göremiyom yapıştırdığım gibi kalmış yardım lütfen

Yapmaya çalıştığınızı yazım kurallarına uygun olarak ve daha ayrıntılı açıklar mısınız Kürşad bey?
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: lilipar - 15 Mart 2012, 19:13:46
Neden İndirilmiyor Proğram  :'(
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: Bülent Öztürk - 15 Mart 2012, 19:36:55
Neden İndirilmiyor Proğram  :'(

Birgül hanım, programı ilk mesajdan indirebilirsiniz. Sorun yok.
Başlık: Excel Hatırlatma Programı
Gönderen: badboy714 - 20 Mart 2012, 21:05:07
Programa birde saat dakika ayarı konulursa iyi olurdu. Yani tarih le beraber saat de olmalıydı bence. Ayrıca bilgisayar açılınca otomatik arkaplanad da çalışmalı.

Bu özellikler varsa yukarıda yazdıklarımı dikkate almayabilirsiniz. Dikkatsizliğime yorumlayın.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: Bülent Öztürk - 20 Mart 2012, 21:39:36
Yapılabilir tabi Hasan bey. Tarih ve saat hatırlatması da eklenebilir. Ancak arka planda çalışması için Excel'in açık olması gerekir.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: demir.zined - 01 Ekim 2012, 00:11:23
Teşekkürler, çok yararlı bir program.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: neowin - 09 Şubat 2013, 17:10:49
Merhaba arkadaslar lınke tıklayamıyorum rica etsemlınkı bana mesaj olarak atarmısınız gerçekten çok ihtiyacım var
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: neslihan öztürk - 11 Aralık 2013, 15:30:06
merhaba,
hatırlatma programını indirdim ancak nasıl kullanılması yada nasıl aktifleştirilmesi konusunda bilgilendirirmisiniz bu kopnularda çok fazla bilgi sahibi değilim şimdiden teşekkürler
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: serobey - 01 Ekim 2015, 14:39:58
Merhabalar,

İlk Mesajdaki rar dosyasını indirdiğimizde içinden HATIRLAT.XLS çıkıyor ama excelde hiçbirşey açılmıyor, ya da arka planda gizli mi çalışıyor anlamadım, bu yüzden dosyayı açamadım, kontrol etmeniz mümkün müdür acaba?
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: Bülent Öztürk - 29 Mart 2016, 09:06:40
Merhabalar,

İlk Mesajdaki rar dosyasını indirdiğimizde içinden HATIRLAT.XLS çıkıyor ama excelde hiçbirşey açılmıyor, ya da arka planda gizli mi çalışıyor anlamadım, bu yüzden dosyayı açamadım, kontrol etmeniz mümkün müdür acaba?

Merhaba,

Excel'de Makrolar etkin iken dosyayı açtığınızda hatırlatma formu kendiliğinden açılacaktır.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: Bülent Öztürk - 20 Ocak 2018, 00:05:29
Mevcut ekli dosyanın rar halinde sorun oluştuğu için yeniden eklenmiştir.
Uyarı için Serdar Ergün beye teşekkürler.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: skymoon - 13 Ağustos 2018, 16:31:15
sistemde ki her iki rar dosyasını da indiremedim.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: Bülent Öztürk - 05 Eylül 2018, 21:58:01
Alttaki dosyada sorun yok.
Bu iletiye de indirdiğim dosyayı ekliyorum, kontrol edebilir misiniz?
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: MustafaCan - 01 Aralık 2018, 13:54:09
dosyayi indirdim silinmiş olabilir hatası alıyorum ve kodu çalıştırmaya kalktığımda hata alıyorum
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: Bülent Öztürk - 05 Aralık 2018, 15:12:21
Önceki mesajdaki dosyayı tekrar indirip denedim, sorun yok.
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: oft55 - 20 Şubat 2019, 12:04:18
Önceki mesajdaki dosyayı tekrar indirip denedim, sorun yok.excel dosyası boş açılıyor.  benim excelde mi sorun var. 2010 kullanıyorum
Başlık: Ynt: Excel Hatırlatma Programı (Güncellendi)
Gönderen: Bülent Öztürk - 25 Şubat 2019, 17:37:10

excel dosyası boş açılıyor.  benim excelde mi sorun var. 2010 kullanıyorum
Excel'in koruma modu devrede olabilir.
Güvenilen konumları ve güvenilir belgeleri devre dışı bırakma seçeneğini işaretleyip, makroları etkinleştirerek deneyebilir misiniz?